اسفند ۱۳, ۱۳۹۹
چاپ و محیط زیست

چاپ و محیط زیست

  Print and the environment مسئله ی محیط زیست در قرن ۲۱ به عنوان یک دستور کار جهانی مطرح است. به هرحال حجم زیادی از او […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹
رسانه های جدید چاپ

رسانه های جدید چاپ

رسانه های جدید چاپ …… بیست سال پیش ، چاپ، تلوزیون، سینما، و رادیو مهم ترین رسانه های موجود بودند.تمام این رسانه ها امروزه به شکل […]
اسفند ۹, ۱۳۹۹
چاپ و نرم افزارهای چاپ

چاپ بر اساس نیاز Print on demand

چاپ بر اساس نیاز Print on demand چاپ بر اساس نیاز یا ( F. O . D ) تکامل منطقی ذخیره سازی متن و تصویر به […]
اسفند ۷, ۱۳۹۹
چاپ بر اساس نیاز Print on demand

چاپ و نرم افزارهای چاپ

چاپ و نرم افزارهای چاپ ماشین های اتوماتیک صحافی در نیمه اول قرن بیستم به بازار عرضه شد و تا آن زمان تمام عملیات صحافی با […]
Secured By miniOrange